Darbo užmokestis

Darbo užmokestis

Informacija apie bibliotekos darbuotojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį 2019 m.

Pareigybės 

pavadinimas

Pareigybių

skaičius

 

 Vidutinis darbo užmokestis, Eur

I ketv. II ketv. III ketv.  IV ketv.

Direktorius

1

1903

1903

1903

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

neskelbiama

Skyriaus vedėjas

2

1138

1138

1138

Vyriausiasis buhalteris

1

neskelbiama

Informacinių sistemų ir kitų skaitmeninių procesų inžinierius

1,5

1161

1161

1161

Vyriausiasis bibliografas

1

neskelbiama

Vyriausiasis bibliotekininkas

1,5

1128

1128

1128

Vyresnysis bibliotekininkas

4

931

931

931

Bibliotekininkas

0,5

neskelbiama

Sekretorius

0,5

neskelbiama

Valytojas

1,5

555

555

555

Kūrikas

0,5

neskelbiama

LR Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimas Nr. 480 „Dėl bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms ir mobiliosioms programoms aprašo patvirtinimo“ (Nauja redakcija nuo 2018-12-15), punktas 22.3.  Darbuotojas nesutinka, kad informacija apie darbo užmokestį būtų skelbiama interneto svetainėje. 

 

Birštono viešosios bibliotekos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m.

Pareigybės 

pavadinimas

Pareigybių

skaičius

 

 Vidutinis darbo užmokestis, Eur

I ketv. II ketv. III ketv.  IV ketv.

Direktorius

1

1391

1391

1391 

1391

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

Skyriaus vedėjas

2

842

842

842

842

Vyriausiasis buhalteris

1

Informacinių technologijų sistemų administratorius

1

Duomenų bazių specialistas

1

Vyriausiasis bibliografas

1

Vyriausiasis bibliotekininkas

1

Vyresnysis bibliotekininkas

4

691

691

691

691

Bibliotekininkas

0,5

444

444

444

444

Sekretorius

0,5

265

265

265

265

Valytojas

1,5

400

400

400

400

Kūrikas

0,5

 

Birštono viešosios bibliotekos darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2017 m.

Pareigybės 

pavadinimas

Pareigybių

skaičius

 

 Vidutinis darbo užmokestis, Eur

I ketv. II ketv. III ketv.  IV ketv.

Direktorius

1

1305

1305

1305

1305

Direktoriaus pavaduotojas ūkiui

1

Skyriaus vedėjas

2

817

817

817

817

Vyriausiasis buhalteris

1

Informacinių technologijų sistemų administratorius

1

Duomenų bazių specialistas

1

Vyriausiasis bibliografas

1

Vyriausiasis bibliotekininkas

1

Vyresnysis bibliotekininkas

4

654

654

658

658

Bibliotekininkas

0,5

408

408

408

408

Sekretorius

0,5

198

198

261

261

Valytojas

1,5

380

380

380

380

Kūrikas

0,5

190

190

209

209

Paskutinį kartą redaguota: 2019-11-22