2017 m. minėtinos sukaktys

2017 m. minėtinos sukaktys

Lietuvos Respublikos Seimas 2017-uosius paskelbė poeto Kazio Bradūno metais, kalbininko, semiotiko Algirdo Juliaus Greimo metais ir rašytojos Ievos Simonaitytės metais.

Lietuvos vyskupai 2017-uosius paskelbė arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metais.

Birštono piliakalnis

Gintaro Česonio nuotrauka

Lietuvos Respublikos Seimas 2017-uosius paskelbė Lietuvių kalbos kultūros metais, Piliakalnių metaisTautinio kostiumo metaisReformacijos metais, Sporto metais.

mazvydas birstone

Sukanka 470 metų, kai išleistas Martyno Mažvydo katekizmas, pirmoji lietuviška knyga  (1547.01 08).

nemuno vingis

Kazimiero Lazausko nuotrauka

O Nemuno kilpa vingrioji, –
Didžiuojas senoliai, vaikai...
Čia Vytautas
briedžius medžiojęs
Garsiais kunigaikščių laikais.
Stefa Juršienė

Sukanka 635 metai nuo Birštono vardo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose (1382 m.)

Purvo tynės
Jokūbo Skrinskos nuotrauka

Sukanka 90 metų, kai Birštone pastatytos Purvo gydyklos (1927 m.) ir kurorte pradėtas taikyti gydymas purvu.

Sukanka 60 metų Siponių bibliotekai (Įkurta 1957-aisiais).

Sukanka 50 metų Birštono muziejui (įkurtas 1967-aisiais)1972 metais parengta nuolatinė kurorto ir miesto istoriją atspindinti ekspozicija.

Sukanka 50 metų, kai buvo įkurtas Lietuvos kurortologijos mokslinio tyrimo laboratorijos Birštono filialas (1967 m.), kuriam daugiau kaip du dešimtmečius vadovavo dr. Vytautas Jurgis Meška.

Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kroniką

Sukanka 45-eri metai, kai buvo pradėta leisti „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronika“ (1972-1989), kurią spausdino, platino ir Birštono žmonės.

Sukanka 45-eri metai Birštono olimpinei irklavimo bazei (pastatyta 1972-aisiais}.

Sukanka 40 metų Birštono meno mokyklai (1977-aisiais įkurta Birštono muzikos mokykla).

Sukanka 25-eri metai Nemuno kilpų regioniniam parkui (įkurtas 1992-aisiais).

Sukanka 25-eri metai Šiaulių bankui (įsteigtas 1992-aisiais) ir 15 metų Šiaulių banko Birštono klientų aptarnavimo skyriui (veiklą pradėjo 2002-aisiais).

Prisiminkime nusipelniusius birštoniškius
  ir Lietuvai bei kurortui svarbius žmones

Sausį

Mokytojai, poetei Danutei Zieniūtei – 90 metų (1927.01.01-1974.10.27).

Rašytojai, buvojusiai Birštono kurorte, Ievai Simonaitytei – 120 metų (1897.01.23-1978.08.27).

Vasarį

Poetui, savo kūryboje panaudojusiam „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ ištraukas, Kaziui Bradūnui – 100 metų  (1917.02.11-2009.02.09).

Poetui, Lietuvos laisvės šaukliui, Bernardui Brazdžioniui – 110 metų (1907.02.14- 2002.07.11).

Balandį

Rašytojui, buvojusiam Birštono kurorte,  Antanui Vienuoliui – 135-eri metai. (1882.04.07-1957.08.17).

Liepą

Aktoriui, teatrologui, poetui, rašiusiam apie Birštoną, tėvo gimtinę, Jurgiui Blekaičiui – 100 metų. (1917.07.08-2007.06.25).

Gydytojui, rašytojui Stanislovui  Moravskiui – 215 metų (1802.07.22-1853.10.06).

Rugpjūtį

simon pano kuth 1935
Zitos Kamarauskaitės asmeninio archyvo nuotrauka

Dailininkui, buvojusiam Birštono kurorte, tapiusiam paveikslus Birštono kurhauzui, Kaziui  Šimoniui  – 130 metų. (1887.08.25-1978.06.05).

Rugsėjy

Rašytojui, Nemuno krašto žmogui, Vytautui Jurgiui Bubniui – 85-eri metai. (g. 1932.09.09).

Botanikui, floristui, biomedicinos mokslų daktarui Vytautui Galiniui – 90 metų (1927.09.17- 1999.10.30).

Spaly

Lietuvos poetui, kunigui  Jonui Mačiuliui – Maironiui – 155-eri metai (1862.10.21-1932.06.28).

Gruody

Sukanka 60 metų, kai vyskupas Teofilius Matulionis Birštono klebonijoje vyskupu konsekravo  Vincentą Sladkevičių (1957.12.25).

Birštono partizanui, poetui Vincui Juozaičiui – Vyturiui  – 95-eri metai (1922.12.28-1988.01.01).

Paskutinį kartą redaguota: 2021-01-15