TBA paslaugos

TBA paslaugos

Tarpbibliotekinis abonementas – tai bibliotekų bendradarbiavimo forma, kai viena biblioteka skolina dokumentus arba pateikia straipsnių kopijas kitai bibliotekai.

Neradę reikiamo leidinio mūsų bibliotekos fonduose, padedant bibliotekininkui, galite užsisakyti jį iš kitų Lietuvos bibliotekų. Padėsime Jums surasti reikiamus leidinius ir pasirūpinsime jų pristatymu! Mūsų biblioteka yra sudariusi TBA sutartį su Kauno apskrities viešąja biblioteka, todėl prireikus studijoms, darbui a pomėgiams reikalingos informacijos siūlome naudotis ne vien mūsų bibliotekos sukauptais ištekliais.

Leidinių persiuntimo išlaidas ir mokestį už kopijas, jeigu to reikalauja atsiuntusi biblioteka, apmoka paslaugos užsakovas. Paslaugos kaina priklauso nuo pašto paslaugų tarifų, kopijų (jei skaitytojas jų pageidauja) kainos, pagal jas padariusios bibliotekos kopijavimo įkainius.

Tarpbibliotekinio abonemento darbą reglamentuoja „Naudojimosi Birštono viešąja biblioteka (BVB) taisyklės“Mokamų paslaugų sąrašas ir „Birštono viešosios bibliotekos naudojimosi tarpbibliotekiniu abonementu (TBA) tvarkos aprašas“.

TBA paslauga teikiama:

  • registruotiems Birštono viešosios bibliotekos vartotojams;
  • Lietuvos bibliotekoms, pasirašiusioms TBA bendradarbiavimo sutartį su BVB.

Paslaugos užsakymas

  • reikiamus leidinius galite užsakyti Suaugusiųjų skaitytojų aptarnavimo skyriuje arba el. p. suaugusiu@birstonasvb.lt

Ką turėtumėte žinoti?

  • Enciklopedijų, žinynų, žodynų, disertacijų, senų ir retų leidinių bibliotekos neskolina;
  • Periodiniai leidiniai neskolinami, galima užsakyti tik jų straipsnių kopijas;
  • Atsiųstą dokumentą galima naudoti iki 1 mėnesio;
  • Išsiųsti užsakymai neatšaukiami;
  • Negarantuojame, kad užsakytas leidinys bus gautas. 

Informacija apie TBA teikiama ir užsakymai priimami bibliotekos Paslaugų ir išteklių skyriuje, tel. (8 319) 65615 arba el. paštu: suaugusiu@birstonasvb.lt

Paskutinį kartą redaguota: 2021-07-27