Knyga

Devyniadarbė literatė Aldona Liobytė

2020 10 11

Devyniadarbė literatė Aldona Liobytė / sudarė Solveiga Daugirdaitė ir Kęstutis Urba. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019 (Vilnius : Petro ofsetas). - 375, [1] p. : iliustr., portr. ; 25 cm. - Turinyje aut.: Birutė Avižienė, Solveiga Daugirdaitė, Giedrė Jankevičiūtė, Aldona Liobytė, Jolita Liškevičienė, Regina Lopienė, Skirmantė Makaitytė-Kondratienė, Ramunėlė Maziliauskaitė-Jankevičienė, Gitana Notrimaitė, Gintarė Paškevičiūtė-Breivienė, Akvilė Rėklaitytė, Vida Repšienė, Petras Repšys, Guoda Rudnickaitė-Vaitiekūnė, Kazys Saja, Gražina Skabeikytė-Kazlauskienė, Jūratė Šlekonytė, Kęstutis Urba, Mikalojus Vilutis. - Santr. angl.. - Aldonos Liobytės bibliografija: p. 341-364. - Bibliogr. išnašose. - Asmenvardžių r-klė: p. 368-375. - Tiražas [500] egz.. - ISBN 978-609-425-285-3 (įr.)

Saugojimo vieta:  AB

 Apie knygą: Apie devynis literatės Aldonos Liobytės darbus – vienoje knygoje