Mokamos paslaugos

Mokamos paslaugos

MOKAMŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS

Eil.   Nr.

Paslaugos   pavadinimas

Mato vienetas

Paslaugos   kaina (Eur)

1.

Vartotojo pažymėjimas*

1 vnt.

1,00 Eur

2.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (nespalvotos kopijos A4 formatu)

1 psl.

0,10 Eur

3.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (nespalvotos kopijos A3 formatu)

1 psl.

0,20 Eur

4.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (spalvotos kopijos paprastame popieriuje A4 formatu)

1 psl.

0,30 Eur

5.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas (spalvotos kopijos paprastame popieriuje A3 formatu)

1 psl.

0,60 Eur

6.

Dokumentų kopijavimas, spausdinimas, (spalvotos kopijos fotopopieriuje A4 formatu)

1 psl.

1,00 Eur

7.

Skaitmeninės informacijos nuskaitymas-(skenavimas)

1 psl.

0,15 Eur

8.

Bibliografinių sąrašų ir rodyklių sudarymas bei redagavimas pagal individualią užklausą**

1 įrašas

0,10 Eur

9.

Atrankinės informacijos paslaugų teikimas pagal užsakymą*

1 įrašas

0,10 Eur

10.

Komercinės reklamos (plakatai, kilnojamoji atributika ir pan.) eksponavimas**

A4 1 savaitė

A3 1 savaitė

A2 1 savaitė

1,50 Eur

2,00 Eur

2,85 Eur

11.

Reklaminės medžiagos (skrajutės ir kt.) sklaida bibliotekos patalpose**

Iki 100 vnt. mėnesiui

Nuo 200 vnt. mėnesiui

10,00 Eur

20,00 Eur

12.

Birštono viešosios bibliotekos organizuojamų seminarų ir konferencijų dalyvio mokestis

-

Nuo 20,00 iki 50,00 Eur

13.

Delspinigių dydis už laiku negražintą panaudai gautą dokumentą (knygą ir kt.)

1 dokumentas, 1 kalendorinė diena

0,03 Eur

*pažymėta paslauga pirmą kartą nemokamai teikiama vaikams ir moksleiviams, vaikų globos auklėtiniams, bedarbiams, neįgaliesiems, senjorams, Birštono savivaldybės gyventojams, pateikusiems „Birštoniečio" kortelę.

 **pažymėtos paslaugos Birštono savivaldybės biudžetinėms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms teikiamos nemokamai.

DĖL BIRŠTONO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VARTOTOJO PAŽYMĖJIMO IR MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO

Skaitytojai registruojami laikantis „Naudojimosi Birštono viešąja biblioteka taisyklių“.

Už mokamas paslaugas bibliotekoje atsiskaityti galima ne tik grynaisiais, bet ir mokėjimo kortelėmis VISA MASTERCARD. 

  

Paskutinį kartą redaguota: 2024-06-11