Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas

Vidinis informacijos apie pažeidimus teikimo kanalas yra skirtas bet kuriam asmeniui, kurį su biblioteka sieja ar siejo darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.) teikti informaciją apie įstaigoje galimai rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką, administracinius nusižengimus, tarybinius nusižengimus, darbo pareigų pažeidimus, šiurkščius privalomų profesinės etikos normų pažeidimus ar kitas grėsmes viešajam interesui, apie kurias asmuo (pranešėjas) sužino iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo santykių arba sutartinių santykių su įstaigaInformaciją apie pažeidimą galima teikti el. paštu: pranesk@birstonasvb.lt.

Rekomenduojame pranešimą apie pažeidimą teikti užpildant pranešimo apie pažeidimą formą (pasisiųsti Adobe PDF formatu).

Pranešime turi būti nurodyta:

  • kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą padarė, daro ar rengiasi padaryti ir pan.;
  • sužinojimo apie pažeidimą data ir aplinkybės;
  • vardas, pavardė, asmens kodas, darbovietė kiti kontaktiniai duomenys;
  • jei įmanoma, pateikite bet kokius turimus dokumentus, duomenis ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius.

Bibliotekos vadovo patvirtintas Vidinio informacijos apie pažeidimus teikimo kanalo įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašas (parsisiųsti Adobe PDF formatu).

Teisės aktais reglamentuojantys pranešėjų apsaugą ir vidinio apie pažeidimus teikimo kanalo sukūrimą:

Paskutinį kartą redaguota: 2023-12-27