Veiklos sritys

Bibliotekos veiklos sritis

Bibliotekos veiklos sritis – dokumentų kaupimas, tvarkymas, sisteminimas, saugojimas, panauda ir viešinimas, bibliografavimas; kultūrinių ir edukacinių programų organizavimas ir kultūros plėtra; galimybės naudotis viešaisiais informacijos šaltiniais, nepaisant informacijos pateikimo būdo, formos ir laikmenos, neatsižvelgiant į autorių ar užfiksuotų žinių politinę ar ideologinę orientaciją, užtikrinimas; fizinių ir juridinių asmenų lygių teisių naudotis teisės aktų nustatyta tvarka teikiamomis nemokamomis visuomenės švietimui, sociokultūrinei edukacijai, moksliniams tyrimams, asmenybės ugdymui reikalingomis paslaugomis ir informacija užtikrinimas.

Bibliotekos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (EVRK):

 • bibliotekų ir archyvų veikla  (kodas 91.01);
 • kita informacinių technologijų ir kompiuterių paslaugų veikla (kodas 62.09);
 • kita informacinių paslaugų veikla (kodas 63.9);
 • spausdinimas ir su spausdinimu susijusios paslaugos (kodas 18.1);
 • įrišimas ir susijusios paslaugos (kodas 18.14);
 • įrašytų laikmenų tiražavimas (kodas 18.20);
 • knygų, periodinių leidinių leidyba ir kita leidybinė veikla (kodas 58.1);
 • kino filmų rodymas (kodas 59.14);
 • duomenų apdorojimo, interneto serverių paslaugų (prieglobos) ir susijusi veikla (kodas 63.11);
 • interneto vartų paslaugų veikla (kodas 63.12)
 • nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas (kodas 68.20);
 • reklama (kodas 73.1);
 • rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa ( kodas 73.20);
 • bendrosios viešosios paslaugos (kodas 75.1);
 • fotokopijavimo, dokumentų rengimo ir kita specializuota įstaigai būdingų paslaugų veikla (kodas 82.19);
 • kitas mokymas ( kodas 85.5);
 • kultūrinis švietimas (kodas 85.52);
 • kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas (kodas 85.59);
 • švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);
 • kūrybinė, meninė ir programų organizavimo veikla (kodas 90);
 • profesinių narystės organizacijų veikla (kodas 94.12).
Paskutinį kartą redaguota: 2021-02-08