Nemokamos paslaugos

Nemokamos paslaugos

Kviečiame naudotis nemokamomis bibliotekos paslaugomis:

(Pastaba: Vadovaujantis Birštono savivaldybės Tarybos 2021 m. balandžio 22 d. sprendimu Nr. TSE-76, galiojančiu iki 2022 m. gruodžio  31 d., užsieniečiams, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karo veiksmų Ukrainoje, turintiems Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos išduotą leidimą humanitariniu pagrindu laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, nemokamai teikiamos šios paslaugas: vartotojų pažymėjimo išdavimas, dokumentų kopijavimas ir skenavimas.).


Neregistruotiems bibliotekos vartotojams nesuteikiame slaptažodžių prenumeruojamų duomenų bazių nuotolinei prieigai ir neskoliname į namus leidinių (juos skaityti galima tik skaityklose).

Norintys naudotis www.ibiblioteka.lt paslaugomis, mokytis skaitmeninio raštingumo turi tapti registruotais vartotojais.

Išsamiau apie paslaugas neregistruotiems vartotojams – „Naudojimosi Birštono viešąja biblioteka taisyklių" 34 punkte.

Naudojimosi LIBIS tinklo bibliotekų elektroninių paslaugų portalu www.ibiblioteka.lt taisyklės

Paskutinį kartą redaguota: 2022-10-25
Galerija