Knygnešystė

Knygnešystė

Kviečiame naudotis nemokama knygnešystės paslauga ir užsisakyti bibliotekos leidinius į namus.

Kas gali naudotis šia paslauga?
Paslauga teikiama pilnamečiams judėjimo negalią turintiems savivaldybės gyventojams, turintiems Neįgalumo pažymėjimą arba laikiną neįgalumą, taip pat senyvo amžiaus žmonėms, sulaukusiems 70 metų.

Kas teikia paslaugą?
Paslaugą teikia bibliotekos Paslaugų ir išteklių skyriaus ir padalinių (Birštono vienkiemio, Nemajūnų bei Siponių) darbuotojai.

Kaip užsisakyti paslaugą?
Jeigu dar nesate bibliotekos skaitytojas, būtina užsiregistruoti. Neįgaliuosius ir senyvo amžiaus žmones bibliotekos darbuotojai gali užregistruoti tiek Jūsų namuose, tiek bibliotekoje. 

Ką reiktų žinoti?
  • Leidiniai ir knygos skolinami ne trumpesniam kaip 1 mėnesio laikotarpiui;
  • Vienu metu galima pasiskolinti ne daugiau kaip 10 fiz. vnt. leidinių.
Kaip užsisakyti leidinius?
Reikiamus leidinius ir knygas galima užsakyti: Paslaugų ir išteklių skyriuje telefonu (8 319) 65615, elektroniniu paštu suaugusiu@birstonasvb.lt arba bibliotekos padaliniuose

Birštono vienkiemio padalinys
Tel. 45245; el. p. grazina.andruleviciene@birstonasvb.lt

Nemajūnų padalinys
Tel. +370 612 75355; el. p. eitmyra.grybauskiene@birstonasvb.lt

Siponių padalinys
Tel. +370 626 82863; el. p. ona.gridziuskiene@birstonasvb.lt
Knygnešystės paslaugą užsisakiusius asmenis bibliotekos padaliniai aptarnauja jiems priklausančiuose seniūnijos kaimuose:

Birštono vienkiemio padalinio aptarnaujami kaimai

2.

Būdų k.

3.

Gudakalnio k.

4.

Ivoniškio k.

5.

Kernuvių k.

6.

Lengveniškių k.

7.

Matiešionių k.

8.

Medeikonių k.

9.

Moibelių k.

10.

Naudžiūnų k.

11.

Nečiūnų k.

12.

Panemunio k.

13.

Padvariškių k.

14.

Paverknių k.

15.

Puzonių k.

16.

Širvinių k.

17.

Škėvonių k.

18.

Vaitiškių k.

19.

Voseliūnų k.

20.

Žemaitkiemio k.


Nemajūnų padalinio aptarnaujami kaimai

1.

Babronių k.

2.

Balvoniškių k.

3.

Bučiūnų k.

4.

Dimšiškių k.

5.

Dirvoniškių k.

6.

Geležūnų k.

7.

Gojaus k.

8.

Grikapėdžio k.

9.

Jundeliškių k.

10.

Kamiliavos k.

11.

Kimbirų k.

12.

Nemajūnų k.

13.

Pelėšiškių k.

14.

Šilaičių k.

15.

Šilėnų k.

16.

Tauliukų k.

17.

Švirgždėnų k.

Siponių padalinio aptarnaujami kaimai
 

1.

Dzingeliškių k.

2.

Jackonių k.

3.

Martinonių k.

4.

Mūliškių k.

5.

Panartiškių k.

6.

Siponių k.

7.

Šaltinėnų k.

8.

Šūtupių k.

9.

Trakelių k.

10.

Vanagų k.

11.

Zajų k.


Knygnešystės paslaugą užsisakęs skaitytojas turi
laikytis „Naudojimosi Birštono viešąją biblioteka taisyklių“ patvirtintų 2018 m. gruodžio 12 d. Nr. V-82; Nepiktnaudžiauti teikiama paslauga ir pagarbiai elgtis su aptarnaujančiu darbuotoju ar savanoriu.

Skaitykite, bibliotekos darbuotojos pasistengs, kad jūsų mamuose knygų netrūktų!
Paskutinį kartą redaguota: 2023-03-17