Knyga

Pirmeiviai

2023 02 08

Pirmeiviai : trys Kauno Lietuvos pjesės / Gytis Padegimas ; sudarė Aušra Martišiūtė-Linartienė ; [recenzentės Šarūnė Trinkūnaitė, Ginta Čingaitė]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2022 (Vilnius : Petro ofsetas). – 313, [1] p. : iliustr.

Saugojimo vieta: AB

Apie knygą

Šios Gyčio Padegimo dramos knygoje „Pirmeiviai: trys Kauno Lietuvos pjesės“ yra tam tikras edukacinis lituanistikos projektas, kuriuo siekiama sugrąžinti ir išpopuliarinti nekanonines, išstumtas paribio asmenybes. Dramos susijungia į savotišką Lietuvos kultūros istorijos atminčiai dedikuotą dokumentinę biografinę trilogiją.

Pjesė „JAH“ supažindina su spalvinga „keistuolio“ Juozapo Albino Herbačiausko, moderniosios lietuvių literatūros savimonės pirmeivio, biografija. Pjesė „Alksniškiai“ paragina stabtelėti prie 1926 m. nuversto prezidento Kazio Griniaus, lietuvių demokratijos pirmeivio, portreto. Trečiasis kūrinys „Pirmeiviai“ suteikia progą įsižiūrėti į profesionaliojo lietuvių teatro pradžią ir atgaivina jo pirmeivių – pedagogo ir režisieriaus Juozo Vaičkaus bei jo auklėtinių – figūras.

Užsakyti leidinį