Knyga

Proto amžius

2020 06 11

Pinker, Steven (1954-)
Proto amžius : mokslas, humanizmas ir pažanga mūsų laikais / Steven Pinker ; iš anglų kalbos vertė Kęstutis Šatkauskas. - Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : UAB „Balto print“). - 637, [3] p. : iliustr.. - Orig. antr.: Enlightenment now. The Case for Reason, Science, Humanism, and Progress. - Tiražas 4000 egz.. - ISBN 978-609-466-464-9

Saugojimo vieta:  AB 1

Kevino J. Lyncho knygos „Nediplomatiški britų diplomato memuarai“ žanras beveik atitinka klasikinę atsiminimų formulę. Kodėl „beveik“?

„Kai paskutinį kartą kalbėjomės, tu buvai Šiaurės Korėjoje, o dabar esi Sibire... Ką, po paraliais, tu padarei ne taip?“, klausia kerojaus Yorko hercogas. Kai kas knygoje „Nediplomatiški britų diplomato memuarai“ yra tiesa. Gal ten yra net didelė dalis tiesos. Bet joje taip pat daug netikrų faktų, perdėjimų, pagražinimų ir istorinių netikslumų. Taigi, Kevinas J. Lynchas parašė pirmą pasaulyje pusiau dokumentinę, pusiau – autobiografinę knygą.