Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

Birštoniečiams įteiktos Padėkos už dalyvavimą konkurse „Įjunk Kalėdas"

2020 02 07

2019 m. projektas „Prisijungusi Lietuva“ inicijavo skaitmeninį konkursą „Įjunk Kalėdas“. Konkurso tikslas – pasitelkus kūrybiškumą bei meninę saviraišką paskatinti 14–29 m. jaunimą įgyti daugiau skaitmeninių žinių, jas įtvirtinti bei taikyti kūrybiškai.

Š. m. vasario 12 d. Birštono viešojoje bibliotekoje VšĮ Informacijos technologijų mokymo centro direktorė Skaidra Vaicekauskienė už bendradarbiavimą organizuojant konkursą įteikė Padėką Birštono viešajai bibliotekai ir Vaikų ir jaunimo aptarnavimo skyriaus vedėjai Nijolei Raiskienei bei Diplomus video filmo kūrėjams, bibliotekos lankytojams: Kajui Navickui, Kamilei Kandrotaitei, Agnei Baliūnaitei, laimėjusiems konkurse „Įjunk Kalėdas“ ir patekusiems į antrą turą. Viešnia pasidžiaugė, kad konkurso dalyviai ne tik pagilino savo žinias, bet, galbūt, ateityje konkurso metu įgyta patirtis paskatins juos rinktis kompiuterinės ir trimatės (3D) grafikos, virtualiosios realybės kūrimo ir kitas skaitmenines profesijas.

Bibliotekos direktorė Alina Jaskūnienė ir bibliotekininkės dėkojo konkurso organizatoriams ir bibliotekos savanoriui Aivarui Požaičiui, paskatinusiam bibliotekoje laiką leidžiančius vaikus dalyvauti konkurse bei padėjusiam kurti video filmą. A. Jaskūnienė pasidžiaugė kūrybingais jaunaisiais birštoniečiais. Iš 60-ties savivaldybių konkursui pateikta 2007 darbai. Dalyvauti antrame ture atrinkta tik 130 darbų.

Skaidra Vaicekauskienė įteikė Diplomus ir Dovilei Rasimaitei, Kamilai Radzvilavičiūtei, Kiprui Čekanauskui, Domui Nagreckui. Juos dalyvauti konkurse paskatino Birštono gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Ferevičienė.

Daugiau informacijos: http://ijunk-kaledas.lt