Knyga

Apie anuos nepamirštamus laikus

2021 12 21

Lukša, Juozas (1921-1951)
Apie anuos nepamirštamus laikus : Juozo Lukšos-Daumanto ir Nijolės Bražėnaitės susirašinėjimas / [sudarytoja Laima Vincė-Sruoginis] ; [recenzentai Aistė Kučinskienė, Gediminas Mikelaitis]. – Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2021 (Vilnius : Petro ofsetas). – 478, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 24 cm. – Turinyje aut.: Kęstutis Girnius, Gitanas Nausėda, Gytis Vaškelis, Laima Vincė. – Santr. angl.. – Bibliogr. išnašose. – Laiškų ir asmenų r-klės / sudarė Gytis Vaškelis, p. 467-478. – Tiražas [1000] egz.. – ISBN 978-609-425-309-6 (įr.)

Saugojimo vieta: AB

Knygos turinys

Apie knygą