Knyga

Apie tiesą

2021 02 10

Orwell, George (1903-1950) (Orvelas, Džordžas)
Apie tiesą / George Orwell ; iš anglų kalbos vertė Arvydas Malinauskas. - Kaunas : Jotema, [2019] (Gargždai : ScandBook). - 189, [1] p. ; 22 cm. - Orig. antr.: Orwell on truth. - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-9955-13-837-2 (įr.)
Kn. taip pat: Įžanga / Alanas Johnsonas, p. 7-17

Saugojimo vieta:  AB V.AB

„Apie tiesą“ – tai ilgų rašytojo kūrybos metų rezultatas - knygoje pateikiamos ištraukos iš Orwello grožinių ir publicistinių tekstų. Visas ištraukas vienija dėmesys tiesos problematikai – nuo asmeninių žmogus moralinių pasirinkimų iki socialinės bei politinės tikrovės. Sąžiningumas ir moralumas, minties ir kalbos laisvė, politinė propaganda – tai skirtingi tiesos problematikos aspektai.