Knyga

Aš esu Etmės Evė

2021 03 02

Aš esu Etmės Evė : Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose : simonaitistikos šaltinių publikacija / liudijimus užrašė, rinkinį sudarė ir parengė leisti Domas Kaunas. - 2-oji laida. - Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2019 (Vilnius : Petro ofsetas). - 330, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm. - Turinyje aut.: Bernardas Aleknavičius, Ieva Aleksienė-Andrulytė, Vaclovas Bagdonavičius, Lidija Bajoraitė, Ieva Banevičienė-Stiklioriūtė, Anė Bendikaitė, Romana Brogienė-Dambrauskaitė, Povilas Četkauskas, Jadvyga Čiurlionytė, Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, Alfonsa Gabrėnienė-Daugvilaitė, Adolfina Goštautienė-Spirgytė, Jonas Graičiūnas, Antanas Jakutis, Aleksandra Jankauskienė-Gaidamavičiūtė, Petronėlė Janulevičius, Ana Jarienė-Zemturytė, Zita Jasaitytė, Erčius Jurgenaitis, Valerija Juškienė-Kulbytė, Danutė Kalendienė-Linčiūtė, Vytautas Kalinauskas, Savinijus Katauskas, Viktoras Katilius, Domas Kaunas, Martynas Kavolis, Marija Kibelkienė-Padagaitė, Osvinas Kybrancas, Ernstas Emilis Kraštinaitis, Marija Krukytė, Kotryna Laukaitienė-Matuzaitė, Alpas Liepsnonis, Martynas Mačkus, Adelė Mačkuvienė-Žilgužytė, Alfreda Marcinkienė-Zvicevičiūtė, Edmundas Meškauskas, Marija Mickienė-Simonaitytė, Irena Aldona Nosovaitė, Ona Pajedaitė, Algirdas Pateckas, Rūta Petraitienė-Aušraitė, Potencija Pinkauskaitė, Erikas Purvinas, Domicelė Rimaitienė-Povilaitytė, Ernstas Roga, Marija Erna Stankevičienė-Klingerytė, Ona Ema Starienė, Aleksandra Staškevičiūtė, Algirdas Šarauskas, Sofija Šarauskienė-Sabaliauskaitė, Salys Šemerys, Anastazija Šerkšnienė-Stašaitytė, Veronika Šleivytė, Edvardas Viskanta, Levas Vladimirovas, Marijona Žiliūtė, Antanas Žukauskas. - Santr. angl., vok.. - Bibliogr. tekstų gale ir išnašose. - Asmenvardžių ir vietovardžių r-klės: p. 309-330. - Tiražas 500 egz.. - ISBN 978-609-07-0102-7 (įr.)

Saugojimo vieta:  AB V.AB