Knyga

Balsai ir sambalsiai

2021 01 28

Daujotytė-Pakerienė, Viktorija (1945-)
Balsai ir sambalsiai : Donaldas Kajokas, Aidas Marčėnas, Rimvydas Stankevičius / Viktorija Daujotytė. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, [2019] (Vilnius : Petro ofsetas). - 297, [1] p. ; 24 cm. - Santr. angl.. - Bibliogr. išnašose. - Asmenvardžių r-klė: p. 293-297. - Tiražas [500] egz.. - ISBN 978-609-425-289-1 (įr.)

Saugojimo vieta:  AB V.AB 1

Rašyti taikai, kad tiktų ir karui. Rašyti atviriems veidams, kad ir prisidengęs akis perskaitytum. Poezija yra viruso prigimties, užkrečiama; gali veikti ir kaip antivirusas. Geras eilėraštis trokšta įsigyventi žmogaus sieloje, užkrėsti. Walto Whitmano retorinis klausimas: „Kas yra siela, jei ji nėra kūnas?" Atrodo, kad nuo mirtino viruso saugome kūną, bet juk ir sielą. Ko tikėtis knygai apie poeziją, išeinančiai į pasaulį visai kitu laiku nei buvo rašyta? Pasitikėti poetais, jų kūrybos dvasiniu užkratu - ir uždaryti į viršelio karantiną, jie lieka atskiri - atskirai klausia, atskirai atsako, atskirai tyli. Arba provokuoja.

Viktorija Daujotytė, 2020 m. balandžio mėn. 6 d., pandeminis karantinas