Knyga

Dubeltavos išpažintys

2022 01 19

Dubeltavos išpažintys : eilėraščiai dzūkiškai ir lietuviškai / Juozas Žitkauskas. – Vilnius : „Naujosios Romuvos“ fondas, 2021 (Vilnius : Petro ofsetas). – 124, [1] p. : iliustr. ; 23 cm. – Tiražas 700 egz.. – ISBN 978-609-8035-75-9

Su autoriaus Juozo Žitkauskos įrašu ir autografu

Saugojimo vieta: AB

Juozo Žitkausko ketvirtojoje poezijos knygoje „Dubeltavos išpažintys. Eilėraščiai lietuviškai ir dzūkiškai” - eilėraščių dialogai, gretinant vieną tekstą dzūkų tarme su kitu sukurtu bendrine kalba. Rinkinyje eilėraščiai tarsi tarpusavyje „kalbasi” temiškai, problemiškai, ritmiškai ir pan. Kertinės knygos temos: atmintis ir jos refleksijos šiandieniniame gyvenime, tėviškės ir gimtosios kalbos, tarmės išskirtinumas, tolstančio laiko pėdsakai.

Vienas iš autoriaus savitumų, pasikartojantis per visas anksčiau tris jo išleistas knygas, ataidintis ir būsimame rinkinyje – gimtojo krašto, Lazdijų rajono vaizdiniai, tarmės ypatybės, žmonės. Tokios, sinchroniškas tarmiškai ir bendrine kalba parašytais tekstais susikalbančios knygos, yra retenybė. Juolab, kad J. Žitkausko, ypač dzūkiškiems tekstams būdingas naujumas, dažnai jis atsisako tiesioginio liaudiškumo, o jeigu jau naudoja jį savo kūryboje, tai gerokai jį priartina prie šiandieninio, modernesnio kalbėjimo.

Rašydamas tarmiškai autorius siekia parodyti, kad tarmė toli gražu nėra tik linksmų vakarėlių, humoro šou išraiškos būdas, bet kalbėjimo ir susikalbėjimo galimybė, priežastis labiau ir tiksliau išreikšti savo jausmus, atverianti daugiau galimybių pasakyti tiek apie save, tiek apie supančią (supusią) aplinką ir savo, kaip autoriaus, poziciją tos aplinkos centre arba pakraštėlyje.

Užsakyti leidinį