Knyga

Džiaugsmas dienų audime

2023 03 22

Džiaugsmas dienų audime : fragmentinė humanistika / Viktorija Daujotytė. – Vilnius : Tyto alba, 2023 (Vilnius : BALTO print). – 228, [2] p. ; 22 cm. – ISBN 978-609-466-718-3

Saugojimo vieta: AB

Apie knygą

V. Daujotytės knygos pavadinimas – „Džiaugsmas dienų audime. Fragmentinė humanistika“ – dviguba metafora, ateinanti iš ilgamečių Jurgio Baltrušaičio tyrimų ir refleksijų. Paantraštė tikslina: fragmentinė humanistika, kaip žmogaus pasaulio prasmių reflektuojamoji sklaida. Knygos fragmentuose tiesiogiai ir netiesiogiai disponuojama ne tik įprasta lituanistinių tyrimų medžiaga (tautosaka ir autorine kūryba, istorija, jos faktais, įvykiais, kalba, asmenybių biografijomis ir kt.), bet ir tuo, kas vienu ar kitu būdu reiškiasi, rodosi, formuojasi kaip patiriančios, interpretuojančios sąmonės reiškiniai.

Autorės dėmesio centre – džiaugsmo, kaip moralinės vertybės ir žmogui būtinos būsenos svarstymai, džiaugsmo skalė lietuvių prigimtinėje kultūroje ir literatūroje, kalbos reikšmių patirtinė individualizacija. Knyga skirta ne tik akademinei ar kultūrinei bendruomenei, bet ir skaitytojams, bandantiems suprasti kasdienybės chaosą, keliantiems žmogaus prasmės, pasirinkimo, laisvės klausimus.