Knyga

Einu žeme, skrendu vėju

2020 10 16

Strazdas, Antanas (1760-1833)
Einu žeme, skrendu vėju : [poezijos rinktinė] / Antanas Strazdas ; sudarytoja Brigita Speičytė ; specialioji redaktorė Aurelija Tamošiūnaitė ; poeziją skaito Algirdas Latėnas. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2018 (Vilnius : Petro ofsetas). - 111, [3] p. ; 20 cm + 1 garso diskas (CD). - (Gyvoji poezija, ISSN 2335-7053). - Bibliogr. įvado išnašose. - Tiražas [1000] egz.. - ISBN 978-609-425-244-0 (įr.)
Kn. taip pat: Keliaujančio žmogaus giesmės / Brigita Speičytė, p. 6-57

Saugojimo vieta:  AB V.AB

 Puikiai pažinojęs lietuvių sakytinę kūrybą (liaudies dainas) ir savojo meto rašytinę kūrybą, Strazdas savo eilėse sukūrė unikalią jų formų stilistinę dermę. Lietuvių poetinės kalbos „meistravimas“ buvo vienas iš Strazdo, lietuvių pasaulietinės poezijos pirmeivio, uždavinių.