Knyga

Gyvenimo lai(š)kai

2020 12 04

Mekas, Jonas (1922–2019)
Gyvenimo lai(š)kai / Jonas ir Adolfas Mekai ; [sudarytojas Kęstutis Pikūnas]. - [Vilnius] : Post scriptum. Littera, [2019] ([Vilnius] : Petro ofsetas). - 159, [1] p. : iliustr., faks., portr. ; 28 cm. - Antr. iš virš.. - Nugarėlės antr.: Mekai. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-95853-4-5
 
Saugojimo vieta:  AB

Jono ir Adolfo Mekų vardai žinomi ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. 1949 metais Jungtinėse Amerikos Valstijose atsidūrę broliai kūrė avangardo istoriją, bendravo su žymiausiais pasaulio menininkais, tačiau už profesinių pasiekimų slypėjo ir nepaliaujamas gimtojo krašto ir Semeniškiuose (Biržų r.) likusios šeimos ilgesys.

„Šią knygą būtų galima pavadinti filmu, atsidūrusiu ant popieriaus, kuriame susitinka Mekų šeimos nariai ir jų artimieji. Dviejų brolių gyvenimas skleidžiasi laiškuose šeimos nariams, likusiems Lietuvoje“, – pasakoja knygos sumanytojas Kęstutis Pikūnas.