Knyga

Iš širdies ir tikru reikalu …

2020 06 13

Iš širdies ir tikru reikalu … : Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespodencija / Sudarė ir parengė Jurgita Žana Raškevičiūtė ir Aistė Kučinskienė ; Rokas Gelažius, apipavidalintojas. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019. - 725, [2] p. : iliustr. ; 24.5 CM. - ISBN 978-609-425-275-4

Saugojimo vieta:  AB

"Iš širdies ir tikru reikalu... Juozo Tumo-Vaižganto šeimyninė korespondencija" - tai įspūdingas laiškų romanas, atveriantis mums plačią pirmosios Lietuvos Respublikos ir tuometinės Europos gyvenimo panoramą. Kanauninko, rašytojo Juozo Tumo-Vaižganto, jo mylimų dukterėčių Bronės ir Barboros, jų vyrų - diplomato Petro Klimo ir karininko, mokslininko Prano Lesauskio - bei jų vaikų susirašinėjime iškyla sodri ano laiko tikrovė: nuo kasdienių kūniškų rūpesčių, buities, kulinarijos, aprangos, statybų, vaikų auklėjimo iki subtiliausių politikos, meno, mokslo, filosofijos, religijos klausimų aptarimo. Laiškuose, rašytuose iš Kauno, Romos, Paryžiaus ir kitų Europos miestų, pasakojama apie Oskarą Milašių, Antaną Smetoną, Augustiną Voldemarą, Vincą Mykolaitį-Putiną bei kitus pokalbininkams gerai pažįstamus asmenis. Šių laiškų autoriai atkurtoje valstybėje jautėsi „kaip savoje karalystėje" ir rūpinosi jos likimu.

Kiekvieną atidesnį Juozo Tumo šeimyninės korespondencijos skaitytoją lydės šviesi su meile kurto ir istorijos sugriauto pasaulio nostalgija.

Darius Kuolys