Knyga

Jono Meko „Aukso vidurys“

2020 12 03

Čičelis, Ramūnas (1979-)
Jono Meko „Aukso vidurys“: kūrybos filotopinė žiūra : monografija / Ramūnas Čičelis ; Vytauto Didžiojo universitetas. - Vilnius : Versus, [2020] (Vilnius : Baltijos kopija). - 198, [2] p. ; 21 cm. - Bibliogr.: p. 183-192. - Jono Meko filmografija: p. 193-196. - Asmenvardžių r-klė: p. 197-199. - Tiražas 400 egz.. - ISBN 978-9955-829-29-4

Saugojimo vieta:  AB

Ramūno Čičelio knyga „Jono Meko „Aukso vidurys": kūrybos filotopinė žiūra" yra tarpdalykinis tyrimas. Jame sujungiama vieno žinomiausių pasaulio lietuvių, Jono Meko, literatūros tekstų ir filmų analizė bei filosofinis žvilgsnis, kuris leidžia autoriui gerokai platesniame kontekste lyginti, svarstyti, interpretuoti iki šiol daugiau tik literatūrologinėmis ar kino prieigomis analizuotą Jono Meko kūrybą.

Kuo knyga yra nauja, kokiomis įžvalgomis ji išsiskiria? Pirmiausia, pateikia rašytojo ir filmininko kūrybos vientisumą, nuoseklumą, ryškina pastovias jau kūrybinio kelio pradžioje įtvirtintas pasakojimo slinktis, menines nuostatas. Padeda suvokti kūrėjo psichologiją, skatina diskutuoti, naujai peržiūrėti kai kuriuos Jono Meko filmus, perskaityti poetinius ar eseistinius tekstus. Tai daug... Simboliška, kad knyga pasirodo 2020 metais; praėjusių metų pradžioje su šiuo pasauliu atsisveikino Jonas Mekas, o viešąją erdvę užpildė daugiau emocine, memuaristine raiška nuspalvintos pro memoria. Po jų ateina laikas rimtesniems tekstams.

Dalia Kuizinienė