Knyga

Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji

2020 01 09

 Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas ir jo artimieji / [sudarytoja Rita Pauliukaitienė]. - Puńsk : „Aušros“ leidykla, 2019 („Aušros“ l-klos sp.). - 324 p. : iliustr., faks., portr.. - Tekstų aut.: Jonas Aistis, Juozas Audėnas, Algirdas Ažubalis, Paulius Birgelis, Sigitas Birgelis, Kęstutis Grigaliūnas, Marija Jasinskaitė, Darius Juodis, Dalius Žygelis, Vytautas Juodsnukis, Kęstutis Kasparas, Bonifacas Ulevičius, Bronius Kašelionis, Antanas Krikščiūnas, Jurgis Krikščiūnas, Jurgis Krikščiūnas-Rimvydas, Matas Krikščiūnas, Kostas Rindzevičius, Kazimieras Baršauskas, Vytautas Krikščiūnas-Mikas, Antanas Kučingis-Kalvaitis, Justinas Lelešius-Krivaitis, Grafas, Juozas Lukša-Daumantas, Skirmantas, Ona Narbutienė, Rita Pauliukaitienė, Teklė Pauliukonytė-Smilgutė (Kalvinskienė), Juozas Petraška-Patrimpas, Albinas Ratkelis-Oželis, Mindaugas Strukčinskas, Antanas Škėma, Bronius Vasiliauskas-Bevardis, Vytautas Voveris, Pr. Žolynas. - Bibliogr., p. 297-302 (89 pavad.), ir išnašose. - Asmenvardžių r-klė: p. 303-318. - ISBN 978-83-65342-82-9

Saugojimo vieta: AB, 1

Apie knygos pristatymą Birštono viešojoje bibliotekoje