Knyga

Karalienė Viktorija

2021 02 10

Worsley, Lucy (1973–)
Karalienė Viktorija : duktė, žmona, motina, našlė / Lucy Worsley ; iš anglų kalbos vertė Vilija Vitkūnienė. - Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO). - 446, [2] p. ; 23 cm. - Orig. antr.: Queen Victoria. - Bibliogr. pastabose: p. 393-447. - Tiražas 2500 egz.. - ISBN 978-609-466-473-1 (įr.)

Saugojimo vieta:  AB 1 2 3 

knygoje „Karalienė Viktorija” autorė ieško atsakymų į klausimus, kas gi iš tiesų buvo ši moteris. Ar neišvaizdi, gedulo drabužiais apsirėdžiusi sena dama? O gal gyvenimo džiaugsmu trykštanti romantiška princesė, besisukanti šokių salėse? Prieš akis turime šiuos du įvaizdžius ir niekada sau nekeliame klausimo, kaip gi žavi princesė pavirto ta gedinčia senute? Kažkur tarp šių dviejų moterų buvo ir trečia - garsiausia, didelį paveldą pasauliui palikusi, šalies valdovė. Karalienės Viktorijos laikais matyti moterį soste tikrai nebuvo įprasta. Monarchei teko nelengva užduotis atrasti kelią į žmonių širdis bei užsitarnauti pagarbą.