Knyga

Kregždės bokštas

2020 12 02

Sapkowski, Andrzej (1948-)
Kregždės bokštas : [romanas] / Andrzej Sapkowski ; iš lenkų kalbos vertė Vidas Morkūnas. - Vilnius : Alma littera, 2020 ([Vilnius] : Petro ofsetas). - 454, [1] p. ; 25 cm. - Ciklo „Raganius“ 6-oji knyga. - Taip pat vartojama antr.: Raganius. - Orig. antr.: Wieża jaskółki. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-01-3872-4 (įr.)
 
Saugojimo vieta:  AB

Ketvirtoji „Raganiaus“ serijos knyga „Kregždės bokštas“ tęsia pasakojimą apie raganiaus Geralto pastangas išgelbėti pasaulį.

Pasauliui gresia pražūtingas karas, o išpranašautas gelbėtojas vis nesirodo. Pranašystėje minima ir Cirilė, tačiau mergina anksčiau susidėjo su nusikaltėlių gauja, o dabar dingo be pėdsakų. Gelbėdamasi nuo ją persekiojančių galvų medžiotojų, ji pasislepia pelkėse gyvenančio atsiskyrėlio Vysogotos lūšnelėje. Mergina papasakoja jam savo istoriją. Slėpdamasi ir nuo draugų, ir nuo priešų, ji pirmą kartą jaučiasi laisva.