Knyga

Laukas

2022 03 17

Laukas : romanas / Robert Seethaler ; iš vokiečių kalbos vertė Rūta Jonynaitė. – Vilnius : „Baltų lankų“ leidyba, [2022] (Gargždai : ScandBook). – 188, [1] p. ; 22 cm. – ISBN 978-609-479-550-3 (įr.)

Saugojimo vieta: AB

Apiie knygą

Romane „Laukas“ kalbama apie tai, ko neįmanoma sučiuopti. Tai knyga apie žmonių – jaunų, senų, turtingų, vargšų – gyvenimus, kiekvieną vis kitokį, bet ir susijusį su kitais. Tie gyvenimai ir pasakotojų balsai susilieja į miestelio romaną, iš jų susideda vienos bendruomenės žmonių, kurie ten gyveno, mylėjo, dirbo, gedėjo ir mirė, sambūvio paveikslas.

Užsakyti leidinį