Knyga

Maironio balsai

2020 10 16

Maironio balsai : kūryba, veikla, atmintis : kolektyvinė monografija / sudarė Manfredas Žvirgždas. - Vilnius : Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2019 (Vilnius : Petro ofsetas). - 774, [2] p. : iliustr., faks., portr. ; 22 cm. - Turinio r-klėje aut.: Ramunė Bleizgienė, Ramutė Dragenytė, Aurelijus Gieda, Aušra Martišiūtė-Linartienė, Gediminas Mikelaitis, Brigita Speičytė, Viktorija Šeina, Eugenijus Žmuida, Manfredas Žvirgždas. - Santr. angl.. - Bibliogr. išnašose. - Asmenvardžių r-klė / sudarė Gytis Vaškelis, p. 761-775. - Tiražas [300] egz.. - ISBN 978-609-425-251-8 (įr.)

Saugojimo vieta:  AB V.AB 1

Kolektyvinis mokslininkų darbas „Maironio balsai: kūryba, veikla, atmintis“ primena poeto vaidmenį kuriant romantinę lietuvių tautinę tapatybę, jo pastangas žadinti pilietinį sąmoningumą ir suvienyti bendruomenę ne tik politiškai, bet ir dvasiškai. Maironis išlieka centrine lietuvių rašto kultūros figūra, įkvepiančia ir tampančia pavyzdžiu ne tik šiandienos kūrėjams.