Knyga

Molokajo salos dukra

2020 12 01

Brennert, Alan (1954–)
Molokajo salos dukra : [romanas] / Alan Brennert ; iš anglų kalbos vertė Renata Valotkienė. - Vilnius : Alma littera, 2020 (Gargždai : ScandBook). - 409, [3] p. ; 22 cm. - Orig. antr.: Daughter of Moloka’i. - Tiražas 1800 egz.. - ISBN 978-609-01-4130-4 (įr.)

Saugojimo vieta:  AB 1

Amerikiečių autoriaus Alan Brennert romanas „Molokajo salos dukra“ pasakoja apie penkiasdešimt vienos moters gyvenimo metų. Užaugusi našlaičių namuose, vėliau patekusi į internuotųjų asmenų stovyklą, šios istorijos veikėja parodo, kokios nenugalimos gali būti moterys. Tai nepakartojamas pasakojimas apie viltį bei praeities įvykių įtaką ateičiai.

1920-tais metais aštuonmetė Ruta gyvena Havajų salų našlaičių namuose. Mama jos atsisakė tikrai ne savo noru. Ji sirgo raupais, o raupsuotieji tuo metu buvo izoliuoti Molokajo salose. Kūdikiai augo vaikų namuose, o per metus nepasirodžius jokiems ligos simptomams, jie būdavo atiduodami įvaikinti.