Knyga

77 žodeliavimai

2020 10 09

Kudarauskaitė, Meilė (1932–)
77 žodeliavimai : eilėraščiai, 2017–2020 / Marija Meilė Kudarauskaitė. - Vilnius : Homo liber, 2020 (Szczecin : Print Group). - 88, [1] p. ; 21 cm. - Tiražas 200 egz.. - ISBN 978-609-446-222-1

Saugojimo vieta:  AB V.AB