Knyga

Nepaprastas Semo Pragaro gyvenimas

2020 12 01

Dugoni, Robert (1961–)
Nepaprastas Semo Pragaro gyvenimas : romanas / Robert Dugoni ; iš anglų kalbos vertė Viktorija Uzėlaitė. - Vilnius : Alma littera, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 477, [2] p. ; 22 cm. - Orig. antr.: The extraordinary life of Sam Hell. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-01-4101-4 (įr.)

Saugojimo vieta:  AB

Liūdnoka ir linksma, graudinanti ir šviesi, viltinga ir ilgam įsimenanti knyga "Nepaprastas Semo Pragaro gyvenimas", kuriai įkvėpimo autorius sėmėsi ir iš savo paties šeimos istorijos. Romano mintys apie tikėjimą ir abejones, gyvenimo nuopuolius ir pakilimus, diskriminaciją, teisingumą ir amžinąsias vertybes suras atgarsį kiekvieno skaitytojo širdyje