Knyga

Pagrindinis vaidmuo Vytautas Paukštė

2023 03 22

Pagrindinis vaidmuo Vytautas Paukštė : [monografija] / Ada Paukštytė, Daiva Šabasevičienė. – Vilnius : Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, [2023] (Vilnius : Petro ofsetas). – 461, [2] p. : iliustr., faks., portr. ; 25 cm. – ISBN 978-609-480-351-2 (įr.)

Saugojimo vieta: AB

Apie knygą

Knygoje „Pagrindinis vaidmuo – Vytautas Paukštė“, kurią sudarė teatrologė Daiva Šabasevičienė ir aktoriaus dukra Ada Paukštytė, analizuojami Vytauto Paukštės sukurti vaidmenys, pateikiami jį pažinojusių kolegų prisiminimai, pokalbių su Vytautu Paukšte fragmentai, kuriuose išryškėja gilus, filosofinis jo žvilgsnis į teatrą ir gyvenimą.

Knygos turinys

Užsakyti leidinį