Knyga

Paskutinių lapų išleistuvės

2022 01 19

Paskutinių lapų išleistuvės : [eilėraščiai] / Dalia Teišerskytė ; [dailininkas Darius Kairaitis]. – Biruliškės, Kauno r. : Kopa, 2021 (Biruliškės, Kauno r. : Kopa). – 119, [2] p. : iliustr. ; 24 cm. – Tiražas 500 egz.. – ISBN 978-609-8234-19-0

Saugojimo vieta: AB

„Paskutinių lapų išleistuvės“ – penkiolikta Dalios Teišerskytės knyga. Joje 7 skyriai ir 77 eilėraščiai.

Poetė ištikima savo braižui – jos eilėraščiuose vyrauja jausmingumas, nuoširdumas, prasmingos, įsimenančios metaforos, meilė gyvenimui…

Yra ir skaudžių bei liūdnų eilėraščių, betgi ir gyvenimas – ne vien rožėmis klotas.

Beveik visi eilėraščiai parašyti per pastarąjį penkmetį, išskyrus kelis, kurie atklydo iš jau seniai primirštų asmeninių archyvų.

Užsakyti leidinį