Knyga

Portretas: Juozas ir Jadvyga Tūbeliai

2020 06 05

Jakubavičienė, Ingrida (1974-)
Portretas: Juozas ir Jadvyga Tūbeliai / Ingrida Jakubavičienė. - Vilnius : Tyto alba, 2020 (Vilnius : BALTO print). - 471, [1] p., [4] iliustr. lap. : iliustr., faks., portr., žml. ; 25 cm. - Santr. angl.. - Bibliogr.: p. 447-456. - Asmenvardžių r-klė: p. 459-471. - Tiražas 2000 egz.. - ISBN 978-609-466-468-7 (įr.)

Saugojimo vieta:  AB

Seseris Jadvygą ir Sofiją Chodakauskaites geriau žinome kaip Antano Smetonos ir Juozo Tūbelio žmonas – tai moterys, kurios neabejotinai priklausė Lietuvos politiniam elitui. Knygoje „Portretas: Juozas ir Jadvyga Tūbeliai“ istorikė Ingrida Jakubavičienė pasakoja apie Juozo ir Jadvygos Tūbelių porą.

Juozas Tūbelis ilgą laiką ėjo Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko pareigas, Vyriausybėje jam skirtingu metu buvo patikėtos valstybės turtų ir žemės ūkio, švietimo, bei finansų sritys, vadovavo Lietuvos tautininkų sąjungai, turėjo ekonomisto ir finansininko išsilavinimą. Nuo jo neatsiliko ir sutuoktinė Jadvyga – aktyvi visuomenininkė, dirbo žurnaliste, buvo Užsienio reikalų ministerijos tarnautoja. Jie abu neabejotinai buvo svarbi tuomečio nepriklausomos Lietuvos elito dalis, aktyviai besireiškianti politiniame šalies gyvenime.

Jau amžininkai stebėjosi, kaip poroje dera šios dvi stiprios asmenybės: ryškūs charakteriai ir skirtingi interesai. Istorikė Ingrida Jakubavičienė sumanė papasakoti, kaip šie žmonės tapo pora, kaip jie gyveno, kas juos džiugino, kas liūdino, kaip jie išgyveno šlovės akimirkas, kaip priėmė skaudžius likimo smūgius. Knygoje „Portretas: Juozas ir Jadvyga Tūbeliai“ istorija nuo vaikystės iki paskutinio atodūsio.