Knyga

Tampant savimi

2020 10 09

Yalom, Irvin D. (1931-) (Jalomas, Irvinas D.)
Tampant savimi : psichiatro memuarai / Irvin D. Yalom ; iš anglų kalbos vertė Irena Jomantienė ir Milda Dyke. - Vilnius : Vaga, 2019 (Vilnius : BALTO print). - 383, [5] p. : iliustr. ; 24 cm. - Orig. antr.: Becoming myself. - Tiražas 1500 egz.. - ISBN 978-5-415-02576-3 (įr.)

Saugojimo vieta:  AB 1

„Tampant savimi: psichiatro memuarai“ skaitytojai sužinos, kodėl rabinas išvarė jį iš sekmadieninės mokyklos ir kodėl graikai laiko jį savo rašytoju, kaip pateko į slaptą broliją, bet nei karto nedalyvavo jos susirinkimuose.

Žinantys ir mėgstantys Irvino D. Yalomo kūrybą, vienbalsiai pažymi jo tekstų naudingumą (pvz,. dirbant grupinės psichoterapijos srityje ar socialinėje pedagogikoje), tad memuarai „Tampant savimi“ daugybei žmonių pasaulyje tapo ilgai laukta knygą, pasakojanti apie labai įdomaus žmogaus įdomų gyvenimą.

Dalindamasis savo psichiatrinės praktikos patirtimi, Irvinas D. Yalomas pateikia trumpą psichiatrijos traktavimo istoriją Jungtinėse Amerikos valstijose. Jis aprašo ortodoksines froidistines ir analitines prieigas, kurios dominavo jo karjeros pradžioje, bei papasakoja, kaip psichiatrijos praktika artėjo link tarpasmeniškumo ir froidizmo modifikavimo. Irvinas D. Yalomas kalba apie biopsichologinį metodą, kuris senesniais laikais dažniausiai siūlė tik insulininę komą ir terapiją elektrošoku – apie grupinę terapiją tuo metu niekas nežinojo. Knygoje „Tampant savimi“