Knyga

Tikra tik viltis

2021 12 12

Toliatas, Algirdas (1978–)
Tikra tik viltis : esė / Algirdas Toliatas. - Vilnius : Tyto alba, 2021 (Vilnius : BALTO print). - 213, [2] p. ; 22 cm. - Tiražas 3000 egz.T. - ISBN 978-609-466-604-9 (įr.)

Saugojimo vieta: AB

Autorius nagrinėja amžinas ir kasdienes žmogaus gerumo ir padorumo, patikimumo, atjautos ir meilės artimui temas. Jis nepateikia atsakymų, tik apnuogina mintį ir skatina klausti. Ir vis kreipia prie tikėjimo bei vilties, kurią jam simbolizuoja Vilniaus senamiesčio Švč. Mergelės Marijos Ramintojos bažnyčia.