Knyga

Žemaitė: gyvenimo gramatika

2019 12 29

Daujotytė-Pakerienė, Viktorija
Žemaitė: gyvenimo gramatika / Viktorija Daujotytė. - [Vilnius] : Odilė, [2019] (Vilnius : Spauda). - 373, [1] p., [8] iliustr. lap. ; 21 cm
Bibliogr. išnašose. - Asmenvardžių r-klė: p. 369-373. - Tiražas 800 egz.
SBN 978-609-8222-10-4

Saugojimo vieta; AB

Žemaitė – tai lietuvių literatūros ir kultūros reiškinys. Tuo įsitikinusi Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatė, lietuvių literatūros tyrinėtoja Viktorija Daujotytė. Knygoje „Žemaitė: gyvenimo gramatika“ profesorė nauju žvilgsniu žvelgia ne tik į Žemaitės kūrybą, bet ir jos asmenybę.

Kokia buvo ta Žemaitės „gyvenimo gramatika“? Viktorija Daujotytė analizuoja Žemaitės kūrybą, jos asmeninį gyvenimą ir to gyvenimo filosofiją, atskleidžia, kaip Žemaitės kūryboje buvo įamžinti svarbūs liudijimai apie to meto istorinius įvykius, socialinius pokyčius.

Knygoje „Žemaitė: gyvenimo gramatika“ autorė pateikia svarbius faktus ir visiškai unikalias įžvalgas, kurios pristato Žemaitę kaip savotišką savo laikotarpio ambasadorę, kuri seniai užsitarnavo literatūros klasikės vardą, tačiau taip pat visuomet buvo kur kas daugiau nei rašytoja – ji žadino moterų bendrystę ir sąmoningumą, buvo labai įvairialypė meniška asmenybė.

„Knygą „Žemaitė: gyvenimo gramatika“ rašiau iš džiaugsmo prie jos sugrįžti, iš naujo skaityti, aiškintis, stebintis tuo, kad Žemaitė buvo ir kad tebėra.“
Viktorija Daujotytė