Renginiai vaikams

Pasagėlė – žirgą

2021 07 13

Atrodo, mamos Kristinos Saulevičienės dėka išmokta daina „Žemė kėlė žolę“ tampa kiekvienų Vaikų vasaros užimtumo stovyklos ir neformaliojo vaikų švietimo programos „Žemė kėlė žolę“, kurią remia Birštono savivaldybė, renginių šaukiniu. Taigi, ir liepos 9 d.  pasikartojome žodžius, sudainavome. Dainavimas kartu suvienija susirinkusius, nuteikia bendrai veiklai.
Susipažinę vieni su kitais, išsikalbėję, kokie gyvūnai kiekvienam mylimiausi, paskaitę lietuvių liaudies pasaką apie mešką, žmogų ir lapę, susipažinę su Lietuvos raudonąja knyga, įdarbinome miklius mažus pirštukus –  iš molio ir modelino  kūrėme stebuklus. Luko, Elzytės , Mildutės, Ūlos, Gajos , Pijaus ir kitų vaikų sukurtos figūros ir gyvūnai, atrodė, tuoj  mirktels, tuoj „Labas“ pasakys ar pokštą iškrės.
Buvo labai smagios dirbtuvės, o svarbiausia, buvo smagu tiesiog būti kartu: skaityti, klausytis, kalbėtis, minti mįsles.