Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

Aldonos Ruseckaitės knygos „EMMI“ pristatymas

2023 03 09

Kovo 7 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko rašytojos Aldonos Ruseckaitės penktojo biografinio romano „EMMI: Vinco Mykolaičio-Putino moterys“ (Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2022) pristatymas. Nuostabioji aktorė Olita Dautartaitė vakarą pradėjo V. Mykolaičio-Putino pirmuoju rinkinio „Tarp dviejų aušrų“, išleistu 1927 m., eilėraščiu „Romansas“: „Ir dabar tų aušrų tebešviečia ugnim / Vakarinis dangus ir manoji buitis.“

Iškilmingai ir svajingai pradėtą susitikimą pratęsė rašytoja Aldona Ruseckaitė, gyvai, žodingai, vaizdingai papasakodama apie romano gimimą ir lietuvių literatūros klasiko charakterį, jo gyvenimo kelią. V. Mykolaitis-Putinas figūravo ir ankstesniuose rašytojos romanuose, tai sąlygojo šios knygos atsiradimą. Ar sunkus meninės biografijos kūrimas? Taip, nes rašantysis tarsi įsipareigoja, darbas reikalauja didelio kruopštumo, reikia perversti daugybę archyvų, surasti savo žiūros liniją, atrinkti medžiagą, ją tinkamai perteikti, įsigilinti ir įsijausti. A. Ruseckaitė „EMMI“ prisipažįsta: „Skaitydama Putino kūrybą, atsiminimus, autobiografiją, kai jis rašo apie savo šeimą, apie suvalkietišką uždarumą, santūrų šaltumą, apie nesibaigiančių darbų tėkmę, jį suprantu gal geriau už kitus, nes pažįstu tas būsenas, elgesį, prigimtį, tarpusavio santykius. Suvokiu suvalkietišką stuburą – gali kas nors patarti, o padarysiu taip, kaip sugalvojau pats...“

Susitikimo metu rašytoja akcentavo Putino žmonos Emilijos atsidavimą ir meilę savo vyrui, jos nuolatinį rūpestį buitimi, vis šlyjančia savo vyro sveikata. Emilija visada stengėsi sudaryti poetui tinkamas sąlygas kūrybai. Poetinis žodis išsiveržė bendraujant su mūza Irena Kostkevičiūte: „betarpiškas ryšys su profesoriumi ir mokslinio darbo vadovu užsimezgė mano aspirantūros metais...“ Tuo metu išėjęs rinkinys „Tarp dviejų aušrų“ – ryškiausias lietuvių poezijos simbolizmo kūrinys. Mūza po Putino mirties tvarkė ir spausdinimui ruošė visą klasiko kūrybinį palikimą.

Pasitraukimas iš kunigystės motinai Magdalenai buvo labai skaudus, tačiau sūnui ji atleido. Meilė kantri ir atlaidi. Šilta, broliška meilė Vincą siejo su seserimi Magdalena. Ji skatino brolį kurti, platino jo kūrybą, suprato jį. V. Mykolaitis-Putinas buvo sudėtingo charakterio, mėgo vienatvę. Kartą Irenai paatviravo turįs „vilko plauką“, trukdantį jam betarpiškai bendrauti su visuomene. Ką reiškia turėti „vilko plauką“? Ar kiekvienas žmogus jį turi ir kaip su juo gyventi? Apie tai įdomiai pasamprotavome kartu su rašytoja, kuri giliai ir išsamiai ištyrinėjusi visokias poeto būsenas, elgesį, jausmus ­– su meile ir pagarba.

V. Mykolaičio-Putino asmenybė atsiskleidė naujoje šviesoje. A. Ruseckaitės gyvas ir vaizdingas pasakojimas prikaustė klausytojus, rašytojos gerbėjus. Viešnia atsakinėjo į kilusius klausimus. Sakralų, šventišką vakarą vainikavo aktorės O. Dautartaitės V. Mykolaičio-Putino poezijos skaitymai. Poezijos, kuri taurina sielas.