Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

Giedriaus Petkevičiaus knygų apie karą pristatymas

2023 04 25

Balandžio 24 d. vyko karybos tyrinėtojo Giedriaus Petkevičiaus knygų „Karo anatomija“ ir „Karo žmonės“ pristatymas – Nacionalinės bibliotekų savaitės renginys.

Susitikimo metu savo pasakojimą G. Petkevičius iliustravo skaidrėmis. Karas – tema, kuri domino bestudijuojant istoriją Vytauto Didžiojo universitete, bakalauro ir magistro darbai – taip pat šios krypties. Giedrius tarnavo Savanoriškoje krašto apsaugos tarnyboje, žmogaus psichologiją analizavo dirbdamas su nuteistaisiais, nuolat lankosi kariniuose daliniuose ir domisi karo tarnyba, diskutuoja su kariškiais, semiasi iš jų informacijos, tyrinėja istorinius, politinius ir karinius šaltinius, seka spaudos pranešimus apie karą Ukrainoje – jo tyrinėjimų laukas platus, įvairus ir gilus.

Pokalbio metu G. Petkevičius padėjo išsklaidyti kai kuriuos visuomenėje sklandančius mitus apie žiaurumus kare, humanizmą, kalbėjo apie patriotizmą ir pasiaukojimą, išdavystes. Aptarėme kai kurių lietuvių rašytojų ir poetų kūrybos ir gyvenimo kontekstus, poelgius, sprendimus, nubloškusius į paribį, prisiminėme Smetonos laikus.

Svečias paskaitė ištraukas iš knygos „Karo žmonės“ apie nacių karių (jų didvyrių) elgesį, netikėtus likimus. Kare nėra laimėtojų. Pralaimi visi. Karas beprotiškas ir beprasmis, bet, kaip sakė svečias, jis buvo ir bus. Pasiremdamas Z. Froidu, paaiškino kad libido yra ne tik seksualinis instinktas, bet ir individo siekis išlikti, kova. A. Maslovo piramidėje karas slypi tame sluoksnyje, kuris rūpinasi saugumu – po pamatinių fiziologinių poreikių. Eliminuotum šį poreikių lygmenį – aukštesnieji sugriūtų, netektų prasmės.

Be galo įdomus, prasmingas ir turiningas buvo vakaras. Tema labai aktuali ir itin jautri, tačiau G. Petkevičius kalbėjo ramiai, santūriai, pasiremdamas žiniomis ir tyrinėjimais, išmintingai, atvirai ir nuoširdžiai.