Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

Išradingai pažymėjome Lietuvių kalbos dienas

2020 03 16

Šiemet Lietuvoje jau penktą kartą organizuotos Lietuvių kalbos dienos. Jų metu visoje Lietuvoje vyko daug renginių, skirtų lietuvių kalbos sklaidai ir kalbos prestižui didinti. Birštono viešoji biblioteka ir jos padaliniai šią akciją minėjo 6 renginiais vaikams ir suaugusiems bei viena paroda „Kalba budino ir laisvėn vedė“.
 
Lietuvių kalbos dienoms skirtus renginius pradėjome vasario 19 d. mįslių, patarlių, priežodžių varžytuvėmis „Galva žmogų vedžioja“. Į ją susirinko ne tik birštoniečiai, bet ir užsienyje (Anglijoje), kituose Lietuvos  miestuose (Kaune, Vilniuje) gyvenantys vaikai. Smagiai ir išradingai mintos mįslės, minklės, kūrybingumą vaikuose žadino užduotis, kuria reikėjo patiems pabaigti patarles. Nežinodami minimų patarlių, vaikai kūrė savo pabaigas, gimė ir naujų. Varžytuvės buvo tokios linksmos ir visus suartino, kad net nesinorėjo skirstytis, todėl netikėtai sugalvota naujų užduočių: pabaigti citatas iš A. Karosaitės eilėraščio apie patyčias, skaityti V. Palčinskaitės eilėraštį „Buvo buvo...“, bandant atspėti pabaigas.
Vasario 20 d. kvietėme suaugusius į Birštono parapijos Caritas bendruomenės namus, kuriuose kartu su Birštono bendruomene organizuotas vakaras, skirtas  poeto, dramaturgo, vertėjo, Lietuvos nacionalinės literatūros ir meno premijos laureato Justino Marcinkevičiaus atminimui, kurio eilėraščiai nuostabiai atskleidžia kalbos grožį, jos galimybes išreikšti save ir apsakyti pasaulį. Susirinkęs gausus būrys klausytojų, liudijo, kad jis liko tarp mūsų savo kūryba. Dalyvavo S. Lozoraičio senjorų akademijos choras „Gimtinė“ su puikia programa pagal poeto kūrybą „Tik nesumindžiokit širdies“, vadovaujamas kompozitoriaus ir programos autoriaus Rimanto Vaičekonio.
Kovo 6-7 dienomis vaikai aktyviai įsijungė į edukacines patarlių knygos dirbtuves, kurios pristatymas vyko kovo 10 d. Knygos kūrimas buvo tarsi meditacija, stabtelėjimas nuolat skubančiame gyvenime. Iš gilumos, iš žmonių patirčių surinktas, apibendrintas ir mums paliktas patarlių pasaulis yra tikras ir įdomus lyg pats gyvenimas. Vaikai susipažino su skyriuje esančiomis patarlių knygomis, rinkosi jiems patikusias, citavo jas draugams, tarėsi su bibliotekininke, ką viena ar kita reiškia ir perteikė patarlę spalvingais vaizdiniais. Ypač daug diskusijų sulaukė patarlė „Malonė bėdą daro“. Kai kas sukūrė naujų patarlių: „Priešų venk, o Lietuvą mylėk“ (Gaja), „Neik su nepažįstamais, nes jie gali tave kažkur nuvesti“ (Viktorija), o kai kurie iliustruodami vieną patarlę, sukūrė 1 puslapio linksmus mini komiksus (Judita, Aivaras, Matas, Miglė, Benas, Goda, Libertas). Knygoje patalpintos 45 patarlės. Į patarlių knygos sutiktuves susirinkę vaikai  balsu skaitė savo pasirinktas ir iliustruotas patarles, dar kartą aiškinosi, ką jos reiškia, kuo įdomios, kur pritaikomos. Buvo gera, jauku, nesinorėjo skirstytis, tad po knygos sutiktuvių vaikai pasiliko žaisti įvairius žaidimus.
 
Renginius vaikams organizavo ir Nemajūnų bei Birštono vienkiemio padaliniai. Nemajūnų padalinyje kovo 6 d. vaikams organizuota viktorina „Ar daug žinai apie Lietuvą“, o vasario 21 d. į Birštono vienkiemio padalinį kvietė teminė popietė ,,Knygos – mano stebuklingos akys“. Joje dalyvavo Birštono lopšelio-darželio ,,Giliukas“ ,,Ančiukų‘ ir ,,Drugelių“ grupių auklėtiniai. Juos į biblioteką atlydėjo auklėtoja Rima Lankevičienė ir auklėtojos padėjėjos. Birštono vienkiemio padalinio vyresnioji bibliotekininkė Gražina Andrulevičienė šventės dalyviams papasakojo apie lietuvių kalbą, kuria kalba tik apie 4 milijonai žmonių pasaulyje, jos kilmę bei išskirtinumą iš kitų pasaulio kalbų. Pristatyta ir Mikalojaus Daukšos „Postilė“ bei knyga ,,Baltistikos Ąžuolas“, kurioje surinkta medžiaga apie garsų kalbininką Joną Kazlauską, kilusį iš Birštono savivaldybės, Matiešionių kaimo. Vaikai turėjo galimybę pamatyti ir pavartyti šias knygas. Dėmesio sulaukė ir kitos knygos: Justino Marcinkevičiaus ,,Laukinė kriaušė“, Violetos Palčinskaitės ,,Karalius pamiršo raidyną“, ,,Mano pirmieji žodžiai“, Zigmo Zinkevičiaus ,,Rašto kilmė“ ir kt. Bibliotekininkė Gražina paskaitė Justino Marcinkevičiaus eilėraštį ,,Mano knygelės“ iš to paties pavadinimo knygos. Visiems buvo labai įdomu skaityti Eugenijos Liumaitės knygelę ,,Raidės pokštininkės“, nes vaikams pasakius savo pirmąją vardo raidę, knygelėje ieškojome ir skaitėme pagal tą raidę sukurto eilėraščio. Vaikams skaityti padėjo auklėtoja Rima Lankevičienė.
 
Siponių padalinyje vasario 25 d. vyko literatūrinė popietė suaugusiems „Tautosakos skrynelę pravėrus“. Su tautosaka susiduria kiekvienas žmogus. Nuo pat lopšio mama dainuoja lopšines, jam skiriami žaidimai, visokie lingavimai, kiek vėliau sekamos  pasakos. Jau paūgėję vaikai vieni iš kitų išmokdavo dainelių, pasierzinimų, juokų, pasakėlių. Su jaunyste bei jos linksmybėmis ir rūpesčiais ateina meilė. Apie ją būdavo kuriama labai daug dainų, kurios buvo  dainuojamos vakarėliuose, pasilinksminimuose. Ir taip visą gyvenimą žmogų lydėdavo tautosaka , nes įvairios dainos ir pamokymai, atitikę darbų tematiką, metų laiką, skambėdavo labai dažnai. Renginio metu susipažinta su tautosakos rūšimis, dainuotos teminės dainos, mintos mįslės, prisimintos patarlės ir priežodžiai, sektos pasakos. Iš tikrųjų buvo ką prisiminti ir iš savo gyvenimo, bei pasidalinti su visais susirinkusiais.
Renginiai Lietuvių kalbos dienoms – tai prasmingas raginimas rūpintis, globoti, gerbti savo kalbą, nes ji yra mūsų dvasinis turtas. Su ja mes užaugam, per ją pažįstam pasaulį ir save, todėl turime išlaikyti švarią, kad galėtumėme perduoti ateinančioms kartoms ir nebūtų gėda prieš savo protėvius, kovojusius už nepriklausomybę ir galimybę kalbėti gimtąja kalba.