Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

Kazio Binkio 130-ųjų gimimo metinių minėjimas

2023 06 12

Birželio 12 d. 16.00 val. Birštono viešojoje bibliotekoje vyks tęstinio projekto „Kūrybiniai susitikimai po liepa“ vaikams, visai šeimai, finansuojamo Lietuvos kultūros tarybos ir Birštono savivaldybės, renginys, Birštono gimnazijos moksleivių, mokytojos metodininkės Astos Ferevičienės teatralizuota literatūrinė kompozicija „Keturi vėjai“ ir rašytojo Kazio Binkio 130-ųjų gimimo metinių paminėjimas.

K. Binkis – ryški asmenybė, susijusi ir su Birštono kurortu. Rašytojas, gimė 1893-11-16 Gudeliuose (Papilio vlsč.), mirė 1942-04-27 Kaune. Mokėsi Biržų keturklasėje mokykloje, Voroneco (Pastovių rj., Vitebsko sr.) žemės ūkio mokykloje. 1915 Vilniuje baigęs mokytojų kursus mokytojavo Papilyje. Berlyno universitete lankė literatūros ir filosofijos paskaitas, susipažino su naujuoju Europos menu. Lietuvoje sutelkė jaunus menininkus, propaguodamas modernizmą. Priklausė avangardistinei keturvėjininkų literatūrinei grupuotei, kuri paskelbė kolektyvinę naujojo meno programą „Keturių vėjų pranašas“ (1922).

Ankstyvosios lyrikos rinkinio „Eilėraščiai“ pagrindiniai motyvai – kaimo gamta, jaunatviška meilė. Eilėraščiai dainingi, džiaugsmingi, valiūkiškai žaismingi. Sukūrė humoristinių poemų ir eiliuotų feljetonų, didaktinių poemėlių vaikams, pjesę „Atžalynas“, dramą „Generalinė repeticija“, parašė šviečiamojo pobūdžio istorijos knygų, biografines apybraižas apie A. Smetoną (1934) ir M. Valančių (1935), vertėjavo. Ryškiausias modernizmą žymintis eilėraščių rinkinys – „100 pavasarių“. Jame vyrauja vėjavaikio įvaizdis, jaunystės, stichijos, kuriamųjų žmogaus galių kultas.

Su K. Binkio kūryba siejamas lietuvių poezijos atsinaujinimas, ėjimas vakarietiško modernizmo link.

Gyvendamas Kaune ir pasiilgdamas gamtos, važiuodavo į Birštoną. Čia patirdavo ir nuotykių, Apie tai rašo Jonas Aistis „Papilio are“

Romantiškoje poemoje „Jauniausia Lietuva“ K. Binkis ne vieną posmą skiria Birštono kurortui:

„Paklauski Brundzos arba Šli0po,
Kur yr sveikesnė žmogui vieta,
Jie atsakys, pagauti ūpo:
Birštonas pirmasai ant svieto!"

Vanduo čionai mineralinis,
Ir viskas čia iš mineralų, —
Čia oro, saulės, purvo tynės
Sveikatai mačija be galo...“

1924 m. birželio 1 d. Birštono kurorto atidarymo iškilmėse dalyvavo ir rašytojas K. Binkis. Apie tai jis rašė savo straipsnyje  „Birštono kurortas ir jo atidarymas“.

Birštono gimnazijos moksleiviai kartu su mokytoja A. Ferevičiene sukūrė literatūrinę kompoziciją pagal K. Binkio kūrybą. Renginio metu pagerbsime šią išskirtinę asmenybę, paminėdami K. Binkio130-ąsias gimimo metines.

Projekto partneriai: Birštono gimnazija, Nemajūnų dienos centras, Birštono vienkiemio bendruomenė, UAB „Gyvenimas“, VšĮ „Krašto vitrina“.

Pastaba: Kazio Binkio tekstai apie Birštoną ir informacijos šaltiniai – virtualioje parodoje Kazys Binkis ir Birštono kurortas)