Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

Kompaktinės plokštelės „Vokologija – pagalba sau balsu“ pristatymas

2022 11 11

Dalyvaus programos autorė, džiazo atlikėja, muzikos terapeutė Laura Budreckytė.