Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

Literatūrinė-muzikinė kompozicija pagal J. Marcinkevičiaus poeziją „Tik nesumindžiokit širdies“

2020 02 20

Kviečiame į literatūrinę-muzikinę kompoziciją pagal Justino Marcinkevičiaus poeziją „Tik nesumindžiokit širdies“.

Dalyvaus Stasio Lozoraičio senjorų akademijos choras „Gimtinė“.
Programos autorius, kompozitorius ir choro vadovas Rimantas Vaičekonis.