Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko 100-mečio minėjimas

2022 04 15

Birštono viešojoje bibliotekoje balandžio 13 d. ištikimieji bibliotekos lankytojai kartu su žurnaliste Ramune Sakalauskaite, knygos „Gyvenimas. Koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija“ autore, aktore Olita Dautartaite paminėjo monsinjoro Kazimiero Vasiliausko metus. 2022 m. balandžio 9 d. sukako 100 metų, kai gimė politinis kalinys ir tremtinys, pirmasis atkurtos Vilniaus arkikatedros bazilikos klebonas, žinomas visuomenės veikėjas monsinjoras Kazimieras Vasiliauskas.

Renginio metu R. Sakalauskaitė papasakojo apie unikalią monsinjoro asmenybę, jo veiklą, bendravimą su žmonėmis, gyvenimo vingius, pabrėždama Dievo duotą pašaukimą, erudiciją, meilę literatūrai, atverdama asmeninio gyvenimo duris. Monsinjoras K. Vasiliauskas buvo mylimas ir gerbiamas, jo namų slenkstį peržengdavo visi, kuriems reikėjo šildančio ir pakylėjančio žodžio, atjautos, paguodos, patarimo ar palaikymo. „Žmogus gyvenime turi du tikslus: keisti save ir pasaulį.“ – sakydavo jis, o paklaustas, kaip gyvena, ne kartą ištardavo sakralią frazę: „Stengiuosi gyventi šventai, bet neišeina“.

 Aktorė O. Dautartaitė pasidalijo prisiminimais apie monsinjorą, paskaitė iškalbingas ištraukas iš knygos, bylojančias apie nelengvą monsinjoro kelią, jo ištvermę, begalinį gerumą, meilę: „Iš šio pasaulio reikia išeiti visus mylint, visiems atleidus ir kad visi man atleistų.“ – sakydavo monsinjoras K. Vasiliauskas.

Klausytojai mielai įsitraukė į pokalbį, svarstė apie pašaukimo galią, tremties ir lagerio sunkumus ir žiaurumus, apie širdies šilumą ir dalijimosi ja džiaugsmą. 

Monsinjoras gyveno Savo Karalystėje, ją saugojo, puoselėjo, rūpinosi jos švara ir grožiu. Neblėstanti monsinjoro K. Vasiliausko šviesa.