Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

„Mylėjai Lietuvą Tėvynę Tu iš visos savo širdies“

2023 01 06

Mylėjai Lietuvą Tėvynę
Tu iš visos savo širdies,
Pirmas į laisvę kelią mynei,
Nebodams vargo nei mirties.

Vincas Juozaitis

Gruodžio 28 dieną sukanka 100 metų, kai Birštone gimė Dainavos apygardos partizanas, poetas Vincas Juozaitis-Vyturys. Šio iškilaus, Lietuvai pasišventusio ir Tėvynės laisvės idealams ištikimo žmogaus atminimą Birštono viešoji biblioteka pagerbia literatūros paroda „Birštono partizanas Vyturys“. Plačiau: Vincas Juozaitis (1922–1988)