Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

Poezijos valandėlė „Meilė gimtajai kalbai“ Siponyse

2023 05 04

Gegužės 3 d. Birštono viešosios bibliotekos Siponių padalinyje poezijos valandėlėje „Meilė gimtajai kalbai“ skambėjo Alio Balbieriaus, Justino Marcinkevičiaus, Bernardo Brazdžionio, Salomėjos Nėries, Janinos Degutytės, Marcelijaus Martinaičio eilėraščiai.

Kas, giliau nei poezija gali išreikšti išgyvenimus ir jausmus? Muzikos ir poezijos dermė. Galbūt todėl ir sakome – eilėraščiai skambėjo. O juose – meilė tėvynei, gimtajai kalbai, savo žemei, papročiams. Ir meilė žmogui. Savo skaitytojui, su kuriuo sukurtas nuoširdus ir skambus, žydintis pavasario pavakarys.

Popietė skirta akcijai „Lietuva skaito“, Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai.