Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

Poezijos valandėlė Siponių padalinyje

2022 03 01

Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis - istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia.“,– tokiais Jono Jablonskio žodžiais vasario 24 d. pradėjome poezijos valandėlę, skirtą Lietuvių kalbos dienoms Birštono viešosios bibliotekos Siponių padalinyje.

Kalba labai svarbi tiek tautos, tiek atskiro žmogaus gyvenime. Mes privalome ją mylėti, saugoti ir ginti kaip artimą žmogų. Kalbos gyvenimas panašus į žmogaus gyvenimą: kalba gyva, kol skamba mūsų lūpose.

Renginio metu medijų pagalba skambėjo Salomėjos Nėries, Janinos Degutytės, Maironio, Bernardo Brazdžionio, Justino Marcinkevičiaus, Marcelijaus Martinaičio eilėraščiai, kuriuose atsispindi gimtosios lietuvių kalbos grožis, kilnumas.

Netruko prabėgti poezijos valandėlė, kurią užbaigėme poeto Marcelijaus Martinaičio eilėraščiu „Tau ačiū, tėvyne, už kalbą“. Tegul bus šie žodžiai — stiprybės šaltinis. Saugokime ir branginkime gimtąją kalbą: dėl savęs, dėl šalia esančių, dėl ateities. Kad būtume…