Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

Prasminga edukacija

2023 02 28

Vasario 20–21 d. vyko personalizuotų raidžių edukacija „Knyga – raidė, skiemuo, žodis, sakinys“ su Birštono meno mokyklos mokiniais, jų mokytoja Egle Aina Janušaitiene ir bibliotekos lankytojais.

Pirmajame užsiėmime, kuris buvo skirtas Lietuvių kalbos dienoms, dalyviai pasidalijo mintimis apie gimtąją kalbą, jos vartoseną, tarmines ypatybes, tautos identiteto svarbą. Vartydami knygas apie etnografiją susipažino su lietuvių tautiniais raštais, jų kombinacijomis, simbolika. Kilusias idėjas ir vaizdinius realizavo kūryboje. Dalyviai susikaupę guašu margino iš anksto paruoštas, iškarpytas raides, iš kurių susideda žodis BIRŠTONAS.

Antrosios dienos edukacija ir spalvingas, su šiluma ir meile kurtas vardas BIRŠTONAS buvo skirtas gimtajam miesteliui, kuriam vasario 21 d. sukako 64eri metai. Pirmą kartą Birštono vardas BRIST paminėtas Vygando Marburgiečio „Naujojoje Prūsijos kronikoje“ 1382 m. Įrašas kronikoje liudija: „1382 metais, per šaltį ir sniegą, Maršalas paskyrė žygį prieš lietuvius. Priartėjus prie žemės, jis padalijo kariuomenę į tris. Pirmoji nuėjo Birštono pilies link, bet greitai atsitraukė. Antrą matė Punios žemėje, trečiąją Alytuje“. Trys vokiečių istorikai po ilgų tyrinėjimų nustatė, kad 1382 metų vasario 21-ąją būsimasis Lietuvos valdovas Vytautas naktį su savo vyrais užpuolė vokiečių ordino karių stovyklą ir sutrikdė žygio planus. Birštono pilis nė karto nebuvo paimta.

Jaunųjų kūrėjų rankomis išpuoštas Birštono vardas puikuojasi bibliotekos pirmojo aukšto lango vitrinoje.