Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

Prisimename rašytoją Vytautą Bubnį

2022 09 05

Rugsėjo mėnesį Birštono viešojoje bibliotekoje eksponuojama prozininko Vytauto Bubnio gimimo 90-osioms metinėms skirta literatūros paroda „Vytautas Bubnys: matyti žmogų ir kurstyti viltį“.

Kviečiame aplankyti!

***

Mylėkime Lietuvą. Mylėkime ją, kaip savo žemę. Juk čia – mūsų tėvai, mūsų protėvių kapai, čia mūsų ištakos, mūsų meilės krantas, čia viskas traukia mus – negali netraukti, nes mes patys ir esame Lietuva. Esama juk giluminių dalykų, svarbesnių už bet kokią asmeninę sėkmę.

Ir svarbiausias patarimas – skaitykime knygas. Knygose yra išsaugotos visos dvasinės tautos dominantės, visos gairės, rodančios kur link reikia žengti.

Vytautas Bubnys

Rašytojo autografai  Birštono viešosios bibliotekos skaitytojams

***

Rašytojo Vytauto Bubnio kūryba lydėjo mano gyvenimą nuo mokyklos laikų. Užaugau skaitydama „Ajerai kvepia“, „Arberonas“, „Po vasaros dangum“, „Pilnaties valandą“, „Rudens ekvinokcija“… Jis buvo puikus pasakotojas. Gebėjo skaitantįjį įausti į savo pasakojimą taip, kad, rodės, tapai knygos dalimi, o ryškūs personažai – seniai pažįstami. Niekada nemąsčiau, koks jis – tas rašytojas, kurio kūriniai persmelkė sąmonę, keitė nuostatas, atvėrė pasaulio ir žmonių sielos spalvas, kalbėjo apie laisvės kainą ir pasaulio paslaptingumą, tačiau likimui nusišypsojus ir dovanojus pažintį – nuoširdžiai džiaugiausi. Prisiminsiu Vytautą Bubnį, kaip nuoširdų, tolerantišką, geranorišką žmogų, su kuriuo buvo gera, įdomu ir lengva bendrauti, iš kurio sklido ramybė ir pasitikėjimas gyvenimu.

Birštono viešosios bibliotekos direktorė
Alina Jaskūnienė