Įvykę renginiai

Įvykę renginiai

Projekto „Metai su knyga“ edukacija su Rebeka Una

2023 05 17

Gegužės 15 d. Birštono viešojoje bibliotekoje vyko projekto „Metai su knyga“, kuriame biblioteka dalyvauja ir kurį iš dalies finansuoja Lietuvos kultūros taryba, skaitymo skatinimo edukacija „Paauglys kaip kūrėjas ir burtininkas ateities dabarties pasaulyje“ su paauglių skaitymo edukatore, rašytoja ir pedagoge Rebeka Uno. Edukacijoje dalyvavo Birštono gimnazijos Ia ir Ib moksleiviai su mokytojomis Vytaute Kurtoviene ir Iveta Montvydiene.

Rašytoja Rebeka Uno pakvietė dalyvius pasidkutuoti apie distopinį pasaulį, papasakojo, kaip tokiame pasaulyje gali būti susiformavę žmonių tarpusavio santykiai, bendravimo etika, kultūra, gyvenimo būdas, tradicijos ir papročiai, taisyklės, kurių privalu laikytis. Papasakojo, kokiame pasaulyje gyvena jos knygos „Atjunk“ personažai, ką jie veikia, kokiomis technologijomis naudojasi ir pan. Iškilo poleminis klausimas: ar tikrai taip gali būti, kad žmogus taps analogiškas robotui, o robotai komunikuos su žmogumi šiam net neįtariant, kad prieš jį stovi, aptarnauja, patarinėja, parodo kelią – netikras žmogus. Dirbtinis intelektas. Netikras. Kaip netapti netikru žmogumi, pasinėrusiu į virtualybę ir nematančiu realaus pasaulio, atsisakančio verbalinės kalbos kaip pagrindinės komunikacijos priemonės, betarpiškos, šiltos, sukeliančios pojūčius, sutelkiančios jausmus? Vienišystė, vienatvė ar nekyla iš susvetimėjimo, per didelės distancijos tarp?

Edukatorė sukėlė daug minčių, prasiplėtė fantazijos ir išmonės ribos. Kūrybinėse dirbtuvėse mokiniai penkiose grupėse pasirinktomis temomis piešė distopinio gyvenimo akcentus. Reikėjo suplanuoti ir įsivaizduoti, ką žmonės valgytų, kada maitintųsi, kokia dienotvarkė, technologijos, bendravimas tarp tėvų ir vaikų, draugų, mokinių ir mokytojų, kokios paslaugos paklausios ir t. t. Generuoti buvo galima fantastiškiausias idėjas. Pavyko puikiai. Darbų pristatymai originalūs, išradingi, atsakymai į patikslinamuosius klausimus – ir su jumoru, ir rimti, ir verčiantys suabejoti – tiesa tai ar melas.      

Tokie šilti, kūrybingi susitikimai su rašytojais, priverčiantys kritiškai ir analitiškai mąstyti, labai reikalingi ir naudingi. Jie kuria santykius tarp žmonių ir santykius su knyga. Skaitymo skatinimo projektas „Metai su knyga“ organizuojamas Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių, Panevėžio apskričių viešųjų bibliotekų ir Lietuvos audiosensorinės bibliotekos drauge su Lietuvos savivaldybių viešosiomis bibliotekomis. Trys skaitymo ambasadoriai: vaikų skaitymo dailininkė Sigutė Ach, paauglių – rašytoja Ilona Ežerinytė, suaugusiųjų – dainininkė, aktorė, rašytoja Jurga Šeduikytė, vykdo veiklas, koordinuoja susitikimus su rašytojais ir kitais menininkais.